APARTMAN VE SİTE AİDATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

"Kat malikleri ya da site genel kurullarında, geçmiş yıldaki faaliyetlerin ve harcamaların değerlendirmesi ve ibrası yapılırken, yeni yılda yapılacak işler, tahmini harcamalar, yıllık bütçeler ve aylık aidatlar belirlenir. Yönetici ve denetçiler seçilir."

Tarih:

  • Google
  • Pinterest

Aylık Aidatlar Yükseliyor…

Bahçeli, tek katlı, müstakil evlerden apartmanlara geçtiğimiz ilk yıllarda, apartmanların sadece merdiven, kömürlük gibi ortak yerlerinin temizliği yaptırılır, temizlik için komşulardan ya da mahalleden ihtiyaç sahibi birileri bulunur ve harcamalar için daire başına çok düşük tutarlar toplanırdı. O düşük tutarlar da zor zahmet toplanmaya çalışılırdı.

Sonraki yıllarda, kapıcı hizmetleri düzenli olarak verilmeye, sobaların yerini kaloriferler, merdivenlerin yerini asansörler almaya başlayıp, binaların boyu yükselmeye, daire sayıları da artmaya başladı. Bu değişimler ile birlikte, apartmanlardaki aylık aidatlar da yükselmeye başladı.

Günümüzde ise, içerisinde sinema/oyun salonlarından spor salonlarına, yürüyüş parkurlarından yeşil alanlara, havuzlardan göletlere kadar değişik sosyal donatıları olan, güvenlikli, özel yönetimli sitelerde, bloklarda yaşamaya başladık. Sunulan hizmetlerin çeşitlenmesi ve maliyetlerin artması ile birlikte, aylık aidatlar çok yüksek tutarlara ulaşmaya başladı. 

Aylık Aidatlardan Dert Yanıyoruz…

Son günlerde, “Aylık site aidatımız çok yüksek, kira kadar aidat ödüyoruz, başka siteler bizim kadar aidat ödemiyor ya da aidat artışına karşı neler yapabiliriz” benzeri sorular soran, dert yanan çok sayıda kişiler ile karşılaşıyoruz.

Sitelerde Genel Giderlere Katılım Hangi Esaslara Göre Belirleniyor?

Toplu halde yaşanılan yerlerde, genel giderler için aylık aidatlar belirlenirken ya da yıl içerisinde yapılan harcamalar için aidat toplanması söz konusu olduğunda, bu tutarların kat maliklerine ya da kiracılara hangi esaslara göre dağılımının yapılacağı önem taşımaktadır. Uygulamada, bazen “demirbaş” ve “aidat” ödemesi şeklinde ikili ayırıma gidilerek, ev sahibi ile kiracıların payları ayrıştırılabilmektedir.

Yürürlükteki “Kat Mülkiyeti Kanunu” hükümleri gereğince, kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu yükümlülük, kiracılar için de geçerlidir.

Genel Giderlere Katılımda Arsa Payı mı? Eşit Dağıtım mı?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinde “Anagayrimenkulün genel giderlerine katılmanın” ne şekilde olacağı belirlenmiştir. Buna göre, kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça;

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında, katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

 

 

 

Yönetim Planlarının Önemi…

Yönetim planları, toplu yaşama yerlerinin anayasası gibidir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yönetim planı, “Yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler” şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetim planlarında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Medeni Kanun hükümlerine müracaat edilir. Yönetim planlarının, Kanun hükümlerine aykırı hususlar içermemesi gerekir.

Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

Yeni Kurulan Siteler Dikkat…

Yeni kurulan sitelerin yönetim plânlarında, temsilciler kurulu oluşuncaya kadar, bu kurulun görevlerini üstlenmek, yetkilerini kullanmak ve kurulun oluşması için gerekli girişim ve çağrılarda bulunmak üzere, bir geçici yönetim kurulması öngörülebilir.

Bu takdirde yönetim plânında geçici yönetimin nasıl oluşacağına ve ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin hükümlere yer verilir. Geçici yönetim, en geç toplu yapının bitimini izleyen bir yıl sonrasına kadar devam edebilir. Bu süre, her halde toplu yapı kapsamındaki ilk yapı ruhsatının alınmasından itibaren on yıl geçmekle sona erer.

Bu nedenle, yeni kurulan sitelerde, yapının bitimini izleyen bir yıl sonra, kat maliklerinin toplanması sağlanarak, yeni yönetim planı oluşturulmalı, yeni yönetim ve denetim organları seçilmelidir. Aksi halde, on yıl süre ile geçici yönetim kurulu ile yönetilebilirsiniz.

Blok Ya da Site Toplantılarına Katılmayı Sevmiyoruz…

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, apartman ya da sitelerde kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı (Ocak ayı) içinde toplanır. 

Kat malikleri ya da site genel kurullarında, geçmiş yıldaki faaliyetlerin ve harcamaların değerlendirmesi ve ibrası yapılırken, yeni yılda yapılacak işler, tahmini harcamalar, yıllık bütçeler ve aylık aidatlar belirlenir. Yönetici ve denetçiler seçilir. Bu açıdan, genel kurullarda alınan/alınacak kararlar, önem taşımaktadır.

Genel kurullarda alınacak kararlar önem taşırken, apartman ve site toplantılarına katılmayı genelde pek sevmiyoruz. Toplantılara genellikle aynı kişiler katılıyor, görevler hep aynı kişilerde kalıyor ve imzalar bile çoğu zaman sonradan tamamlatılıyor.

Aidatlardan Dert Yanmak Yerine, Toplantılara Katılmalıyız... 

Sitelerde sunulan hizmetlerin çeşitlenmesi, yaşam konforumuzu artırırken, artan maliyetler ile birlikte çok yüksek tutarlı aylık aidatlar ile karşı karşıya kalmaktayız. Yüksek tutarlı aidatlar, bütçelerimize aşırı yükler getirmekte, şikâyetleri artırmaktadır. 

Aidatların yüksekliğinden dert yanarken, kat malikleri olarak öncelikle toplantılara katılmalı, yapılacak harcamaları sorgulamalı ve oluşturulacak bütçeleri tartışmalıyız. Tabir yerinde ise, önce kendi sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeliyiz. İhtiyaç halinde, yıllık bütçe oluşturma ve bütçe yönetimi konularında, profesyonel destek almalıyız. Gereksiz harcamalardan özenle kaçınmalı, tasarruf ön planda tutulmalıdır.

Kararlara Karşı Dava Yolu…

Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açılabilir.

 

 

Ocak Ayı Yaklaşıyor…

Maliyetlerin hızla arttığı bu günlerde, yeni yıldaki aylık aidatların belirlenmesinde, site yönetimlerini, apartman yöneticilerini zorlu bir süreç beklemektedir. Kat malikleri olarak, Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek kat malikleri genel kurullarına mutlaka katılım sağlayarak, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

Evlerinizdeki bolluk, bereket ve mutluluğun daim olması temennisiyle, saygı ve sevgilerimle.

Levent KÜÇÜK / CAFESİYASET
lk8080@hotmail.com
 


  

 

 
HABER YORUMLARI
600


Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.Foto Galeri
Video Galeri