OTOPARK İHTİYACI VE TRAFİK ÇEKİCİLERİ SORUNU

"Bir Ramazan günü, iftar sofrası için yaptığım alışveriş sonrası otomobilim ile evime dönerken, aracımı, geniş bir caddenin sağ tarafına, trafiği aksatmayacak şekilde park edip, aracın dörtlülerini de yakarak, su satışı yapan bir işletmeye girmiştim. "

Tarih:

  • Google
  • Pinterest

Trafik Çekicileri ile Neler Yaşıyoruz?

Yazıma, yıllar önce İstanbul/Bakırköy’de trafik çekicileri ile yaşadığım bir olay ile başlamak istiyorum. Bir Ramazan günü, iftar sofrası için yaptığım alışveriş sonrası otomobilim ile evime dönerken, aracımı, geniş bir caddenin sağ tarafına, trafiği aksatmayacak şekilde park edip, aracın dörtlülerini de yakarak, su satışı yapan bir işletmeye girmiştim. İşletmede kaldığım süre beş dakikayı bile geçmemişti ki, çıkışta bir trafik çekicisinin üzerinde aracımı görünce, çekicinin arkasından ıslık çalıp, bağırmam fayda etmeyince, yoldan çevirdiğim bir taksi ile çekicinin peşine düşmüş, yaklaşık 1,5 km sonra çekiciyi yakalayarak, görevli polis ile tartışma sonrası, zor zahmet aracımı çekiciden indirtip, yoluma devam etmiştim. Ancak, sonradan adresime gönderilen trafik park cezasını ödemekten kurtulamamıştım.

Önceki yıl, sadece sabah ve akşam iş saatlerinde trafik yoğunluğu olan, sitemizin önündeki çift şeritli yola, aniden park yasağına ilişkin levhalar asılmıştı. Nereden çıktı bu levhalar diye düşünmüş, ilerleyen günlerde sokağa park edilen araçlar çekilmeye başlamıştı. Konuyu araştırmak üzere, site yönetimi olarak büyükşehir belediyesi ile yazışma yapınca, sokağımızda park yasağına ilişkin bir karar olmadığını öğrenmiştik. Park yasağına ilişkin levhalar büyükşehir belediyesi tarafından tekrar sökülmüş, bu kez de, hafta içi gündüz saatlerinde yolun soluna park edilen araçlar çekilmeye devam etmişti. Site komşularımız, yakınımıza yediemin otoparkı açıldı, bu nedenle araçlar çekilmeye başlandı deyince, konu bambaşka boyutlara gitmişti.

Önceki Pazar günü ise, sitemizin güvenlik görevlileri, ulaşabildikleri site sakinlerini arayıp, arabalarınızı yoldan çekin, trafik çekicileri araçları çekiyorlar deyince, Pazar günleri araçlarının çekilmesine hiç alışık olmayan site sakinleri ile görevli trafik polisinin tartışmasına şahit oldum. Site sakinleri, daha önce Pazar günleri araçlarının hiç çekilmediğini söyleyip, trafik yoğunluğunun da bulunmadığını iddia ederek, polise engel olmaya çalışırken, görevli genç trafik polisi “Ben bugün nöbetçiyim, amirimin talimatı” diye cevap veriyordu. Benzer birçok olay veya tartışmaya, sizler de şahit olmuş, belki sizler de yaşamışsınızdır.

Görevli genç trafik polisi ile site sakinlerinin karşı karşıya gelmesinden, gördüğüm manzaradan bir vatandaş olarak üzüntü duydum. Bir bakıma, devlet ile vatandaş karşı karşıya geliyor, uygulamada, iyi gitmeyen bir şeyler olduğu aşikârdı. Bu nedenle, konuyu yazmaya, bir kez daha kamuoyu gündemine taşımaya karar verdim.

Vatandaş Trafik Çekicilerinin Çalışmaları Hakkında Neler Düşünüyor?

Sosyal medya hesaplarım üzerinden “Trafik çekicilerinin çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz” diye bir paylaşımda bulunarak, vatandaş görüşlerini öğrenmek istedim. Bir dokun bin ah işit misali, çok sayıda şikâyet ve eleştiri olduğunu öğrendim. Bunları özet şeklinde, hiçbir kurum ya da kişiyi töhmet altında bırakmadan, kamuoyu görüşleri olarak aşağıda sunmak istiyorum. Bunlar,

-Araç çekmede bir standart olmadığı, görevlilerin inisiyatifine bağlı olduğu,

-Araçların niçin çekildiği konusunda, zaman zaman yeterli bilgi ve belge sunulamadığı,

-Haksız bir uygulama olduğu, haksız kazanç ve rant sağlama aracına dönüştüğü,

-Amacın trafik tedbiri olmadığı, tamamen gelir sağlama amacına dönüştüğü,

-Çekme esnasında araçlara zarar verildiği, araçlarda maddi hasarlar oluştuğu,

-Devlet eliyle, vatandaşların devlete küstürüldüğü,

-Görevliler ile yediemin otoparkları arasında maddi çıkar ilişkisi bulunduğu,

-Otoparksız binalarda, otopark yerine harç bedeli yatıranların, evlerinin önüne bile araçlarını park edemedikleri,

-Hiç “çekici” olmadıkları, yönündedir.

Karayolları Trafik Kanunu Neyi Amaçlıyor?

Yürürlükteki Karayolları Trafik Kanunu’nun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir. Kanunun konuluş amacından anlaşılacağı üzere öncelikli amaç, trafik düzeni ve güvenliğidir.

 

 
 

Araçların Çekilmesi Yasa İle Düzenlenmiştir.

Aynı Yasa’nın park etmenin yasak olduğu yerler ve haller başlıklı 61. maddesinin son fıkrasında, “Yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik zabıtasınca kaldırılabilir. Yasaklanan yerlerde ve hallerde park edilmiş olan araçların hangilerinin hangi şartlarda, kaldırılıp götürüleceği, götürülme sırasında zarara ve ziyana uğratılmaması için alınacak önlemler ile kaldırma ve götürme giderlerinin tahsili usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. Kaldırılıp götürülen araçların giderleri ile verilen ceza, sürücüsü veya sahibince ödenmeden araç teslim edilmez” denilerek, yasaklara aykırı park edilmiş araçların kaldırılıp götürülmesine ilişkin yasal düzenleme yapılmış, uygulamanın yönetmelik ile belirleneceği belirtilmiştir.

Uygulama Esasları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Belirlenmiştir.

Parketme yasaklarına uymayan araçlardan hangilerinin kaldırılacağı ve kaldırmaya yetkililer, Karayolları Trafik Kanunu’na göre çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğin 119. maddesinde “Yasaklanmış yerlerde ve hallerde parkedilen araçların” hangi hallerde, hangi esas ve usullerle yetkililerce kaldırılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, “Araçların Kaldırılması Esas ve Usulleri” ile “Araçları Kaldıran ve Çekenler ile Araç Sahiplerinin Sorumluluğu” yine yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Araçlar Hangi Hallerde Çekilecektir.

Yasaklanmış yerlerde ve hallerde parkedilen araçların, hangi hallerde çekileceği Yönetmelikte tek tek sayılmak suretiyle, görevlilere geniş bir yetki tanındığı söylenebilir. Örneğin, “Duraklamanın yasak olduğu yerlerde”, “Geçiş yolları önünde ve üzerinde”, “Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde”,“Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten  işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde”, “Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda ve üç veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir düzenleme veya işaretleme yapılmadıkça sağ şerit dışındaki şeritlerde”, “Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde”, “Kamunun faydalandığı yerlerin giriş çıkış kapılarının önünde ve her iki yönünde 5 metrelik mesafe içinde” parketmiş araçlar genel zabıta tarafından kaldırılabilecektir.

Ayrıca, “Belirgin şekilde trafik düzenini ve trafik güvenliğini etkilediği görülen ve sahibi bulunmayan ve yasak yerde olmasa bile genel güvenlik bakımından tehlike yarattığı anlaşılan araçlar trafik zabıtasınca, trafik zabıtasının görev almadığı veya bulunmadığı yerlerde genel zabıta tarafından kaldırılır” denilmektedir.

Uygulamaya Yönelik Bakanlık Genelgesi…

Sayın Osman Güneş’in İçişleri Bakanı olduğu dönemde yayımlanan 28 Mart 2011 tarihli genelge ile uygulamada vatandaş mağduriyetini önlemeye yönelik bir takım tedbirler alınmıştır. Söz konusu genelgede, bundan sonra trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike yaratacak biçimde bulunan ve mutlak surette kaldırılması gereken araçlar dışında hiçbir aracın parka çekilmeyeceği vurgulanarak, ayrıca, fotoğraf çekme şartı getirilerek, park yasağını ihlal etmiş aracın plakası ve ihlal durumu fotoğraflanarak, cezai işlemin plakasına yapılacağı belirtilmiştir. Çekilmekte olan aracın sürücüsünün aracının yanına gelmesi durumunda ise, düzenlenen trafik idari para cezası tutanağı sürücüye imzalattırılarak, herhangi bir ücret talep edilmeksizin araç orada sürücüsüne teslim edilecektir.

Söz konusu genelgenin yayımı sonrası, Yasa ve Yönetmelikte çeşitli değişiklikler yapıldığından, genelgenin halen yürürlükte olup olmadığı veya bir başka genelgenin yayımlandığını bilmiyoruz. Ancak, yaşanan sorunları ve mağduriyetleri önlemeye yönelik yeni bir genelgeye ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Otopark İhtiyacı Park Sorunu İlişkisi…

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerdeki otopark ihtiyacı, trafiğe çıkan araç sayısındaki artışa bağlı olarak her geçen gün artmaktadır. Günümüzde, çarşı ve pazarların yansıra, evlerimizin bulunduğu cadde ve sokaklara bile araç park edecek yerler bulunmamakta, mevcutlar yetersiz kalmaktadır. Bu açıdan, yasa ve yönetmeliklerin belirlediği kurallara uygun araç park etmek neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Bu durum, yasaların belirlediği kurallara uygun park edilmeyen araçlar için, onları çekme ve trafik para cezası ile çekme ve otopark ücreti uygulama açısından büyük bir fırsat yaratmaktadır. Tabir yerinde ise, bir günde istediğiniz kadar aracı çekebilir, istediğiniz kadar araca ceza ve ücret uygulayabilirsiniz.

Sonuç Olarak;

Karayolları Trafik Kanunu’nun öncelikli amacı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamaktır. İstanbul şehri başta olmak üzere, artan araç sayısı ve otopark ihtiyacına bağlı olarak, kurallara uygun araç park etmek neredeyse imkansız hale gelmektedir. Uygulamada, trafik çekicilerinin çalışmalarına ilişkin çok sayıda mağduriyet ve şikayet yaşanmaktadır. Hepsinden daha önemlisi, devlet ile vatandaş karşı karşıya gelmekte, kamu idaresine, kamu hizmetlerine duyulan güven sarsılmaktadır.

Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun uygulamaya başlaması ile birlikte, hizmetlerin daha şeffaf yerine getirilmesi ve kamuoyuna hesap verilmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu kapsamda, özellikle otopark ihtiyacı gerçeği dikkate alınarak, hangi hallerde araçların çekileceği açıkça belirlenmeli, bunlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu yolla, uygulamada birlik ve standart sağlanarak, mağduriyetler önlenecektir. Aksi halde, kamu hizmetlerine ve devlete olan güven sarsılarak, bir vatandaşımızın dediği gibi “Devlet eliyle, vatandaşlar devlete küstürülmüş” olacaktır. Saygı ve sevgilerimle.

 

Levent KÜÇÜK / CAFESİYASET
lk8080@hotmail.com
 


  

 

 

 
HABER YORUMLARI
600


Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.Foto Galeri
Video Galeri